ผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนคุณธรรม


การดำเนินงานโรงเรียน
 
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนลือวิทยาคม
  ประวัติ โรงเรียน
  บุคลากรโรงเรียน
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
  ค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กร
  แนวทางการพัฒนาการศึกษา
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่
 
แผน/รายงานประจำปี
 
 
คู่มือสำหรับนักเรียน
คู่มือนักเรียน
ใบสมัครเข้าเรียน
การย้ายนักเรียนเข้า
 
 

ระบบงานบริการ


เพลงมารช์ โรงเรียน

เพลงมาร์ชโรงเรียนลือวิทยาคม

เพลงโรงเรียน

  

Facebook โรงเรียน

ประชาสัมพันธ์ภายนอก
สำหรับสมาชิก
User:
Pass:


สมาชิก 112 คน
จำนวนผู้เข้าชม
  จำนวน Online
ตอนนี้เข้าชม 0 คน
ตอนนี้สมาชิก 0 คน
สถิติวันนี้ 0ครั้ง
สถิติเมื่อวาน 0 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 0 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น 0ครั้ง
เริ่ม 14 พฤษภาคม 2564

ประกาศ ประชาสัมพันธ์

 

ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนลือวิทยาคม เยี่ยยมชมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ลือ และผู้สูงอายุ ที่มาให้และรับบริการฉีดวัคชีน ณ หอประชุมโรงเรียนลือวิทยาคม ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
#มอบน้ำดื่ม
#บริการสถานที่
#ป้องกันcovid19

คะแนน O-net โรงเรียนสังกัด สพม.อบอจ. ประจำปีการศึกษา 2563 คนเก่ง O-net ของเรา
 

วิชาประวัติศาสตร์ ม.2

ข้อสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

การงานอาชีพ ม.1

ข้อสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

   
   
   
   
 
 
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารต่าง
 
 
การจัดการความรู้ KnowLedge Management
QR Code เรียนออนไลน์

BLOG EXPRESS