กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนลือวิทยาคม

ตำบล ลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ


ยินดีต้อนรับสู่ แหล่งเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

          ข้อมูลครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
                   
           

 

นายจำรัส โสภา

ผู้อำนวยการโรงเรียนลือวิทยาคม

     
         

 

นางสาวศิริอร บุญบรรจบ

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

     
   

 

นายศิริศักดิ์ พันธ์ศิริ

หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

 

 

 
 

นางสาวอรทัย ทองแล็ง

หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือวิสามัญ

   

 

นายวานิช กุมภิโร

หัวหน้ากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

   
     

 

 

นางเบญจวรรณ พ่วงสมบัติ

หัวหน้ากิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์

 
 
   
 

 

นางดรุณี เรืองหงษา

หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด

   
ประวัติลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ภาพกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ แผนการจัดการเรียนรู้ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เพลง
ประวัติลูกเสือวิสามัญ ภาพกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ แผนการจัดการเรียนรู้ลูกเสือวิสามัญ เพลง
ประวัติผู้บำเพ็ญประโยชน์ ภาพกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ แผนการจัดการเรียนรู้ผู้บำเพ็ญประโยชน์ เพลง
ประวัติกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ภาพกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร แผนการจัดการเรียนรู้นักศึกษาวิชาทหาร เพลง
       

โรงเรียนลือวิทยาคม..... ตำบลลือ .....อำเภอปทุมราชวงศา..... จังหวัดอำนาจเจริญ .....37110

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธมศึกษา เขต 29 ..... สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน..... กระทรวงศึกษาธิการ

โทร. 045 554636     Fax. 045 554637

ติดต่อโรงรียน || webmaste || ติดต่อ webmaster ||